Porubský potok (dubnica)

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2930-4-1

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene. Porubský potok (dubnica) - 3-2930-4-1

Porubský potok (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2940-4-1

Porubský potok od ústia do Rajčanky v obci Konská po pramene. Porubský potok (žilina) - 3-2940-4-1

Potoky na Krupinskej planine

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2950-4-1

Potoky Plachtinský a Krtíšsky od hranice vojenského obvodu Lešť po pramene. Čiastkové povodie potoka Klinkovica od cestného mosta na hranici vojenského obvodu Lešť po pramene. Potoky na Krupinskej planine - 3-2950-4-1

Povinský potok

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2960-4-1

Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok. Povinský potok - 3-2960-4-1

Predmieranka

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2970-4-1

Potok Predmieranka od ústia do rieky Kysuca pri meste Turzovka po pramene a prítoky Kornica a Riečanský a Polkovský potok od ústia po pramene. Predmieranka - 3-2970-4-1

Prejtiansky potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2980-4-2

Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta - Vystrkov č. 1 po pramene. Prejtiansky potok č. 1 - 3-2980-4-2

Prejtiansky potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2990-4-1

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta - dolná. Prejtiansky potok č. 2 - 3-2990-4-1

Priekov

Organizácia: MO SRZ Trstená

Okres: Tvrdošín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3000-4-2

Priekov potok od ústia do Studeného potoka po pramene. Priekov - 3-3000-4-2

Prochotský potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3010-4-1

Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaňa po pramene. Prochotský potok - 3-3010-4-1

Prosiečanka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3020-4-1

Potok Prosiečanka od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Prosiek po hranicu NPR Prosiecka dolina. Prosiečanka - 3-3020-4-1