Vážsky Dunaj

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-4440-1-1

Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo. Vážsky Dunaj - 2-4440-1-1

Žitava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 12 ha

Číslo: 2-5610-1-1

Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno - Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov. Žitava č. 2 - 2-5610-1-1

Odpadový kanál č.2 Čekr

Organizácia: MO SRZ Sekule

Okres: Senica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1481-1-1

Čiastkové povodie závlahového kanála od mosta na ceste Závod - chovná stanica Dlhé Lúky po zhybku pod Myjavou (tzv. "Kopanka"). Odpadový kanál č.2 Čekr - 2-1481-1-1

VN Kozárovce

Organizácia: MsO SRZ Levice

Okres: Levice

Rozloha: 22 ha

Číslo: 2-4910-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Kozárovce. Z dôvodu hniezdenia vodného vtáctva v hornej časti nádrže je zákaz rybolovu do 30. júna. VN Kozárovce - 2-4910-1-1

VN Nemečky

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 18 ha

Číslo: 2-5080-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nemečky. VN Nemečky - 2-5080-1-1

Štrkovisko Hviezdoslavov

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3340-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Hviezdoslavov. Štrkovisko Hviezdoslavov - 2-3340-1-1

VN Dubník

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 14 ha

Číslo: 2-4680-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Dubník. VN Dubník - 2-4680-1-1

Štrkovisko Čechynce

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3070-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čechynce. Štrkovisko Čechynce - 2-3070-1-1

Štrkovisko Čečinská Potôň

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3080-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čečinská Potôň Štrkovisko Čečinská Potôň - 2-3080-1-1

Štrkovisko Čilistov

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3120-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čilistov. Štrkovisko Čilistov - 2-3120-1-1