Berecký prívodný kanál

Organizácia: MO SRZ Kráľovský Chlmec

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0071-1-1

Čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č....

Štrkovisko Ivánka pri Dunaji

Organizácia: MsO SRZ Bratislava 2

Okres: Senec

Rozloha: 8 ha

Číslo: 1-0920-1-1

Vodná plocha štrkoviska za obcou Ivánka pri Dunaji. Štrkovisko Ivánka pri Dunaji - 1-0920-1-1

Nitra č. 6a

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2440-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok a Lehotský potok v Novákoch od ústia do rieky Nitry po pramene. V obci Opatovce...

Štrkovisko Nemšová

Organizácia: MsO SRZ Trenčín

Okres: Trenčín

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3750-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Nemšová. Štrkovisko Nemšová - 2-3750-1-1

Štrkovisko Kráľová nad Váhom

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3550-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kráľová nad Váhom.hĺba 0,5 m – 5 m ; dno štrkovito-ílovité Štrkovisko Kráľová nad Váhom - 2-3550-1-1

Štrkovisko Rašov

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4210-1-4

Vodná plocha štrkoviska za obcou Rašov. Štrkovisko Rašov - 3-4210-1-4

Cirno

Organizácia: MO SRZ Gajary

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0030-1-1

Vodná plocha pri obci Gajary. Cirno - 1-0030-1-1

Jazero Čierny Feld

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0220-1-1

Vodná plocha jazera pri VN Centnúz. Jazero Čierny Feld - 1-0220-1-1

Lakšár

Organizácia: MO SRZ Veľké Leváre

Okres: Malacky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 1-0340-1-1

Potok Lakšár od ústia po pramene a melioračný kanál od ústia do Moravy po hranicu k. ú. Závod. Lakšár - 1-0340-1-1

Rašelinisko Rohožník č. 2

Organizácia: MO SRZ Rohožník

Okres: Malacky

Rozloha: 6 ha

Číslo: 1-0500-1-1

Vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník. Rašelinisko Rohožník č. 2 - 1-0500-1-1