Štrkovisko Kava II.

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3430-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kava. Štrkovisko Kava II. - 2-3430-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3460-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kližská Nemá. Štrkovisko Kližská Nemá - 2-3460-1-1

Štrkovisko Konkol

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-3500-1-1

Vodné plochy dvoch štrkovísk pri obci Hurbanovo-Zelený Háj (4+1,5ha) Štrkovisko Konkol - 2-3500-1-1

Žitnoostrovské kanály č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5680-1-1

Žitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaň - Holiare, Topoľovec - Vrbina a spojovací kanál Milenovice - Kľúčovec a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii Veľký...

Štrkovisko Šámot

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4000-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Šámot. Štrkovisko Šámot - 2-4000-1-1

Štrkovisko Termál

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-4040-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Dunajská Streda Štrkovisko Termál - 2-4040-1-1

Štrkovisko Tisota

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4050-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder. Štrkovisko Tisota - 2-4050-1-1

Štrkovisko Magla - Vrakúň

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3620-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Vrakúň. Štrkovisko Magla - Vrakúň - 2-3620-1-1

Štrkoviská Čepeň

Organizácia: MsO SRZ Sereď

Okres: Galanta

Rozloha: 18 ha

Číslo: 2-2770-1-1

Vodné plochy štrkovísk pri obci Čepeň, odstavené rameno Váhu, Kačičáreň a Koleno. Štrkoviská Čepeň - 2-2770-1-1

Štrkoviská Vinohradské

Organizácia: MsO SRZ Sereď

Okres: Galanta

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-2800-1-1

Vodné plochy piatich štrkovísk v obci Vinohrady nad Váhom. Štrkoviská Vinohradské - 2-2800-1-1