Štrkoviská Zelenice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 20 ha

Číslo: 2-2820-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Zelenice. Štrkoviská Zelenice - 2-2820-1-1

Štrkovisko Peter

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 28 ha

Číslo: 2-3870-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec. Štrkovisko Peter - 2-3870-1-1

Štrkovisko Siladice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3950-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Siladice.

Štrkovisko Koplotovce

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-3510-1-1

Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Koplotovce. Štrkovisko Koplotovce - 2-3510-1-1

Štrkovisko Leopoldov

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-3580-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov. Štrkovisko Leopoldov - 2-3580-1-1

Štrkovisko Madunice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 17 ha

Číslo: 2-3610-1-1

Vodná plocha 7 štrkovísk pri obci Madunice. Štrkovisko Madunice - 2-3610-1-1

Štrkovisko Dunajek

Organizácia: MsO SRZ Bratislava 2

Okres: Senec

Rozloha: 2 ha

Číslo: 1-0890-1-1

Vodná plocha štrkoviska pred obcou Ivánka pri Dunaji. Štrkovisko Dunajek - 1-0890-1-1

Rašelinisko Pusté Úľany č. 3

Organizácia: MO SRZ Sládkovičovo

Okres: Galanta

Rozloha: 45 ha

Číslo: 2-2320-1-1

Vodná plocha rašeliniska ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany.

Handlovka č. 1

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0850-1-1

Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza. Handlovka č. 1 - 3-0850-4-1

VN Turá

Organizácia: MsO SRZ Levice

Okres: Levice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 2-5420-1-1

Vodná plocha vzdutia pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok.