Rašeliny Prievaly

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 33 ha

Číslo: 1-0580-1-1

Vodná plocha rašeliniska pri obci Prievaly v k. ú. VO Záhorie. Rašeliny Prievaly - 1-0580-1-1

Rybník č. 2 - Zabité

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 9 ha

Číslo: 1-0640-1-2

Vodná plocha druhého rybníka sústavy rybníkov Rakáreň na L00 Malina - LS Bažantnica Malacky. Rybník č. 2 - Zabité - 1-0640-1-2

Rybník č. 3 - Rakáreň

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 13 ha

Číslo: 1-0650-1-2

Vodná plocha tretieho rybníka sústavy rybníkov Rakáreň na L00 Malina - LS Bažantnica Malacky. Rybník č. 3 - Rakáreň - 1-0650-1-2

VN CO Krakač

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-1300-1-1

Vodná plocha nádže pri obci Záhorská Ves. VN CO Krakač - 1-1300-1-1

Štrkovisko Kňaz - Malé Leváre

Organizácia: MO SRZ Veľké Leváre

Okres: Malacky

Rozloha: 65 ha

Číslo: 1-0970-1-1

Vodná plocha štrkoviska v areáli rekreačnej oblasti Rudava pri obci Malé Leváre. Štrkovisko Kňaz - Malé Leváre - 1-0970-1-1

Židova Morávka

Organizácia: MO SRZ Veľké Leváre

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-1500-1-1

Vodná plocha mŕtveho ramena v inundačnom území rieky Moravy v rkm. 54,6 - 55 v blízkosti ochrannej hrádze. Židova Morávka - 1-1500-1-1

Jazero Obloz

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0230-1-1

Vodná plocha pri obci Záhorská Ves. Jazero Obloz - 1-0230-1-1

Štrkovisko Antónia

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2850-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo. Štrkovisko Antónia - 2-2850-1-1

Štrkovisko Baloň

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2890-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Baloň. Štrkovisko Baloň - 2-2890-1-1

Štrkovisko Bellová Ves

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2920-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Bellová Ves. Štrkovisko Bellová Ves - 2-2920-1-1