Hradský potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1020-4-2

Hradský potok od ústia do Váhu pod zrúcaninou Starého hradu až po pramene. Hradský potok - 3-1020-4-2

Hron č. 8 a 9 - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1100-4-2

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; Vlkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Môlčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene....

Hron č. 9

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1110-6-1

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín. Hron č. 9 - 3-1110-6-1

Hron č.10

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno, Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1120-6-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom. Hron č.10 - 3-1120-6-1

Hron č.11

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1130-6-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po hať nad obcou Bujakovo vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky, Kabátová. Hron č.11 - 3-1130-6-1

Hron č.12

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1140-4-1

Čiastkové povodie rieky Hron od hate nad obcou Bujakovo po most na železničnú stanicu Telgárt. Hron č.12 - 3-1140-4-1

Hron č.12 a 13 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1150-4-2

Potoky Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpiansky, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Hnilec, Brezinka,...

Hron č.13

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1160-4-2

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene.

Hronec

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1170-4-1

Čiastkové povodie potoka Hronec (Klatná) od ústia do Hrona po pramene.

Hruštínka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1180-4-1

Čiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene.