Belujský potok

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0060-4-1

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene. Belujský potok - 3-0060-4-1

Biela Orava č. 2

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0080-5-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou. Biela Orava č. 2 - 3-0080-5-1

Biela Orava č. 3

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0090-4-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene. Biela Orava č. 3 - 3-0090-4-1

Biela Voda - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0100-4-2

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene. Biela Voda - chovné...

Biela Voda č. 1 (púchov)

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0110-4-3

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka. Biela Voda č. 1 (púchov) - 3-0110-4-3

Biela Voda č. 2 (púchov)

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0120-4-1

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene. Biela Voda č. 2 (púchov) - 3-0120-4-1

Biely potok (martin)

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0130-4-1

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene. Biely potok (martin) - 3-0130-4-1

Biely potok (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0140-4-2

Biely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene. Biely potok (žilina) - 3-0140-4-2

Biely Váh č. 1

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0141-4-1

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od jeho sútoku s Čiernym Váhom po most pri stredisku genofondu rýb vo Východnej. Biely Váh č. 1 - 3-0141-4-1

Biely Váh č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0142-4-2

Čiastkové povodie Bieleho Váho od mosta pri stredisku genofondu rýb vo Východnej po pramene. Biely Váh č. 2 - 3-0142-4-2