Bieň

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0150-4-1

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene. Bieň - 3-0150-4-1

Biokoridor VDŽ

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0160-4-3

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné vyústenie do Váhu pod sútokom Varínky. Biokoridor VDŽ - 3-0160-4-3

Bitarovský potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0170-4-1

Bitarovský potok od ústia do Rajčanky po pramene. Bitarovský potok - 3-0170-4-1

Blaškov potok

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0180-4-2

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene. Blaškov potok - 3-0180-4-2

Blatnický potok

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0190-4-1

Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene. Blatnický potok - 3-0190-4-1

Blh č. 2

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0210-4-1

Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava v rátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokavka, Lučica. Blh č. 2 - 3-0210-4-1

Blh č. 3

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0220-4-2

Blh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene. Blh č. 3 - 3-0220-4-2

Boca

Organizácia: MO SRZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0230-4-1

Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene. Boca - 3-0230-4-1

Bolešovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0240-4-1

Bolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov. Bolešovský potok - 3-0240-4-1

Borčický potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0250-4-1

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene. Borčický potok - 3-0250-4-1