Sliačanka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3780-4-1

Potok Sliačanka od ústia do rieky Váh pri obci Lisková po pramene, vrátane prítoku Zúbra. Sliačanka - 3-3780-4-1

Sloviansky

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3790-4-2

Sloviansky potok od ústia do Valčianskeho potoka po pramene. Sloviansky - 3-3790-4-2

Smrečianka

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3800-4-1

Potok Smrečianka od ústia do Váhu v obci Okoličné po ochranné pásmo TANAPu. Smrečianka - 3-3800-4-1

Snežnica

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3810-4-2

Potok Snežnica od ústia do rieky Kysuca v obci Oškerda po pramene. Snežnica - 3-3810-4-2

Somolický potok

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3820-4-2

Somolický potok (Hájsky) od ústia do potoka Dolinka po pramene. Somolický potok - 3-3820-4-2

Sopotnica

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3830-4-1

Sopotnica od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene. Sopotnica - 3-3830-4-1

Stará rieka č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3850-4-1

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica. Stará rieka č. 1 - 3-3850-4-1

Stará Rieka č. 2

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3860-4-1

Potoky Stará Rieka a Koprovnica (Slatinka) od hranice vojenského obvodu Lešť po pramene. Stará Rieka č. 2 - 3-3860-4-1

Starohorský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3880-4-1

Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory. Starohorský potok č. 1 - 3-3880-4-1

Starohorský potok č. 2

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3870-4-1

Starohorský potok od obci Staré Hory po teleso vodných nádrží Jelenec a Motyčky. Starohorský potok č. 2 - 3-3870-4-1