Borovský potok

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0260-4-2

Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene. Borovský potok - 3-0260-4-2

Bradová

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0270-4-2

Potok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene. Bradová - 3-0270-4-2

Brancovský potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0280-4-2

Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Brancovský potok - 3-0280-4-2

Breznický p.

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0281-4-1

Breznický potok od ústia do Hrona po pramene. Breznický p. - 3-0281-4-1

Brusnianka

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0290-4-1

Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene. Brusnianka - 3-0290-4-1

Bukovec (brusno)

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0310-4-1

Bukovecký potok od ústia do Hrona po pramene. Bukovec (brusno) - 3-0310-4-1

Bystré

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0320-4-2

Potok Bystré od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene. Bystré - 3-0320-4-2

Bystrianka č. 1 (Štiavnička)

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0330-4-1

Potok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene. Bystrianka č. 1 (Štiavnička) - 3-0330-4-1

Bystrianka č. 2 (Trangoška)

Organizácia: LESY OZ Čierny Balog

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0340-4-1

Bystrianka (Trangoška) od ústia potoka Štiavnička pri obci Bystrá po pramene. Bystrianka č. 2 (Trangoška) - 3-0340-4-1

Bystrica (ban. bystrica)

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 7 ha

Číslo: 3-0350-4-1

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - 3-0350-4-1