Poľovnícky potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1920-4-2

Poľovnícky potok od ústia nad obcou Kojšov po pramene. Poľovnícky potok - 4-1920-4-2

Pongracovský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1930-4-2

Pongracovský potok od ústia po pramene. Pongracovský potok - 4-1930-4-2

Predná dolina

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2030-4-2

Potok Predná dolina od ústia nad obcou Veľký Folkmár po pramene. Predná dolina - 4-2030-4-2

Rožňavský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2140-4-1

Rožňavský potok od ústia do rieky Slaná v Rožňave po pramene nad obcou Čučma. Rožňavský potok - 4-2140-4-1

Biela voda (SNV)

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0110-4-2

Biela voda od ústia po pramene. Biela voda (SNV) - 4-0110-4-2

Biely potok č. 1 (spišské tomášovce)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0120-4-1

Čiastkové povodie Bieleho potoka od ústia pod Tomašovským výhľadom po lesovňu Lesnica. Biely potok č. 1 (spišské tomášovce) - 4-0120-4-1

Bodva č. 3

Organizácia: MO SRZ Medzev

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0170-4-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene. Bodva č. 3 - 4-0170-4-1

Bodva č. 4

Organizácia: LESY OZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0180-4-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia Štóskeho potoka po pramene a Štósky potok od ústia po pramene. Bodva č. 4 - 4-0180-4-1

Bystrý potok (švedlár)

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0230-4-2

Bystrý potok od ústia po pramene. Bystrý potok (švedlár) - 4-0230-4-2

Čermošňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0280-4-1

Potok Čermošňa od ústia pri obci Brzotín po hať MVE v obci Drnava a Pačanský potok od ústia v obci Krasnohorská Dlhá Lúka po pramene. Čermošňa č. 1 - 4-0280-4-1