Štrkovisko Kechnec

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 250 ha

Číslo: 4-2680-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kechnec. Štrkovisko Kechnec - 4-2680-1-1

Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4140-1-1

Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zem plínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01.02. do 15.06 -zákaz lovu rýb! ...

Tisa

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2800-1-1

Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Tisa - 4-2800-1-1

Topľa č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2810-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka. Topľa č. 1 - 4-2810-1-1

Uh č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce,Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3060-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená pri obci Bajany a Vysoká nad Uhom. Uh č. 2 - 4-3060-1-1

Torysa č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2890-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru. Torysa č. 1 - 4-2890-1-1

Uh č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3050-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková. Uh č. 1 - 4-3050-1-1

Turňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2990-1-1

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou. Turňa č. 1 - 4-2990-1-1

Trnávka č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2970-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice. Trnávka č. 1 - 4-2970-1-1

Trnávka č. 2

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2980-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál. Trnávka č. 2 - 4-2980-1-1