Klčovský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0990-4-2

Klčovský potok od ústia po pramene mimo VN Klčov. Klčovský potok - 4-0990-4-2

Kobeliarsky potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1000-4-2

Kobeliarsky potok od ústia po pramene a potoky Gampelský, Pališovský, Ždiarsky a Vlachovský od ústia po pramene. Kobeliarsky potok - 4-1000-4-2

Kojšovský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1020-4-1

Kojšovský potok od ústia po pramene. Kojšovský potok - 4-1020-4-1

Kopagrund

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1060-4-2

Potok Kopagrund od ústia po pramene. Kopagrund - 4-1060-4-2

Korytník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1080-4-2

Potok Korytník od ústia po pramene. Korytník - 4-1080-4-2

Turňa č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3000-4-1

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou po pramene a potok Vápený od ústia po prameň. Turňa č. 2 - 4-3000-4-1

Uhrinč

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3080-4-2

Potok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene. Uhrinč - 4-3080-4-2

Vápenský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3100-4-2

Vápenský potok od ústia pod obcou Mníšek nad Hnilcom po pramene. Vápenský potok - 4-3100-4-2

Veľká Biela Voda č. 1

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3120-4-1

Čiastkové povodie potoka Veľká Biela Voda od ústia pri o. Hrabušice po lesovňu Sokol. Veľká Biela Voda č. 1 - 4-3120-4-1

Veľký Hutný potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3150-4-2

Veľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene. Veľký Hutný potok - 4-3150-4-2