Materialová jama Tepláreň

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-1470-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy v meste Košice. Materialová jama Tepláreň - 4-1470-1-1

Medvedžo potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1480-4-2

Potok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane. Medvedžo potok - 4-1480-4-2

Myslavský potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1510-4-1

Myslavský potok od cestného mostu VSŽ Košice po pramene. Myslavský potok č. 2 - 4-1510-4-1

Novoveská Huta - rybníky

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1540-5-2

Vodná plocha nádrží č. 1 - 8 pri mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta. Novoveská Huta - rybníky - 4-1540-5-2

Okna č. 1

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1560-4-1

Potok Okna od ústia po VN Vyšná Rybnica. Okna č. 1 - 4-1560-4-1

Okna č. 2

Organizácia: LESY OZ Sobrance

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1570-4-1

Potok Okna od ústia do VN Vyšná Rybnica po ústie potoka Barlahov. Okna č. 2 - 4-1570-4-1

Olšava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1620-4-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia potoka Svinica pri obci Svinica po pramene a potoky Svinický, Kamenický a Tŕstianka od ústia po pramene. Olšava č. 2 - 4-1620-4-1

Oľšavka

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1630-4-2

Potok Oľšavka od ústia po pramene. Oľšavka - 4-1630-4-2

Olšinský potok

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1640-4-1

Olšinský potok od ústia po pramene. Olšinský potok - 4-1640-4-1

Opátka

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1730-4-1

Potok Opátka od ústia do VN Ružín po pramene a potok Zlatník č. II. od ústia po pramene. Opátka - 4-1730-4-1