Olšava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-1610-1-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Olšava č. 1 - 4-1610-1-1

Ondava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1650-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople. Ondava č. 1 - 4-1650-1-1

Roňava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2120-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. Roňava č. 1 - 4-2120-1-1

Roňava č. 2

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2130-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene. Roňava č. 2 - 4-2130-1-1

Slaná č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2270-2-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta pri obci Bretka po cestný most v Rožňave smer Štítnik. Slaná č. 2 - 4-2270-2-1

Sobranecký potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2380-1-1

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance. Sobranecký potok č. 1 - 4-2380-1-1

VN Zemplínska Šírava

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Michalovce

Rozloha: 3500 ha

Číslo: 4-4030-1-4

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. VN Zemplínska Šírava -...

Sobranecký potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2390-1-1

Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene. Sobranecký potok č. 2 - 4-2390-1-1

Sokoľanský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2400-1-1

Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. Sokoľanský potok - 4-2400-1-1

VN Ružín

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Košice

Rozloha: 390 ha

Číslo: 4-3750-1-1

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. VN Ružín - 4-3750-1-1