Hornád č. 4

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0660-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou. Hornád č. 4 - 4-0660-1-1

Ida č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0750-1-1

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida. Ida č. 1 - 4-0750-1-1

Laborec č. 1

Organizácia:

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1120-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené ramená Lykotex, Szűgoly, Drahňovský les a pri obciach Drahňov a Oborín. Laborec č. 1 - 4-1120-1-1

Laborec č. 2

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1130-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany. Laborec č. 2 - 4-1130-1-1

Latorica č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1180-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. Latorica č. 1 - 4-1180-1-1

Latorica č. 2

Organizácia: MO SRZ Kráľovský Chlmec

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1190-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 2 - 4-1190-1-1

Latorica č. 3

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1200-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Bitric, Berkeš, Hojgoš, Bufet, Popokmulató, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka. Latorica č....

Latorica č. 4

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1210-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 4 - 4-1210-1-1

Levočský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1220-1-1

Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky. Levočský potok č. 1 - 4-1220-1-1

Myslavský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1500-1-1

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice. Myslavský potok č. 1 - 4-1500-1-1