Hnilec č. 3

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0570-4-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom po ústie Bieleho potoka pri Starej vode. Hnilec č. 3 - 4-0570-4-1

Hnilec č. 4

Organizácia: MO SRZ Nálepkovo

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0580-4-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Bieleho potoka pri Starej vode po priehradné teleso Dobšinskej vodnej nádrže (VN Palcmanská Maša) a potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania voda a Biela voda od ústia po...

Hnilec č. 5

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0590-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Hnilec č. 5 - 4-0590-4-2

Hnilec č. 6

Organizácia: LESY OZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0600-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od konca obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa po pramene. Hnilec č. 6 - 4-0600-4-2

Hornád č. 5

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0670-4-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Spišskou Novou Vsou po ústie potoka Teplično v obci Betlanovce. Hornád č. 5 - 4-0670-4-1

VN Nižný Lanec / Kanaš/

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-3630-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Lanec. VN Nižný Lanec /Kanaš/ - 4-3630-1-1

VN Nižný Žipov

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3640-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Žipov. VN Nižný Žipov - 4-3640-1-1

VN Nová Vieska

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 12 ha

Číslo: 4-3660-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nová Vieska. VN Nová Vieska - 4-3660-1-1

VN Nový Ruskov

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3670-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nový Ruskov. VN Nový Ruskov - 4-3670-1-1

VN Palcmanská Maša

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 86 ha

Číslo: 4-3680-4-1

Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia a Hnilec od ústia do nádrže po cestný most Stratená - Dobšiná. VN Palcmanská Maša - 4-3680-4-1