Radošina č. 2

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2190-1-1

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Radošina č. 2 - 2-2190-1-1

Rašelinisko 3

Organizácia: MO SRZ Topoľníky

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2210-1-1

Vodná plocha rašeliniska pri obci Topoľníky.

Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 1-2

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2230-1-1

Vodná plocha dvoch rašelinísk pri obci Horná Potôň - Lúky.

Rašelinisko Horná Potôň - Lúky- 3

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-2240-1-1

Vodná plocha rašeliniska pri obci Horná Potôň - Lúky.

OR Ludanice

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1730-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ludanice.

OR Ľudovítová II.

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-1750-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ľudovítová.

Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3220-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dvory nad Žitavou.  

OR Melečka č. 2

Organizácia: MO SRZ Šoporňa

Okres: Galanta

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-1800-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa. OR Melečka č. 2 - 2-1800-1-1

OR Mikulské

Organizácia: MO SRZ Želiezovce

Okres: Levice

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1810-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce časť Mikula.

OR Oponice

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1850-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Oponice. Priemerná hĺbka ramena je cca 3m.