OR Rohlík

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-1890-1-1

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry medzi obcami Ľudovítová a Výčapy - Opatovce.

OR Stará Žitava

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1900-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Žitava pri obci Maňa.

OR Starý les Aggerdó

Organizácia: MsO SRZ Galanta

Okres: Galanta

Rozloha: 17 ha

Číslo: 2-1920-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Malého Dunaja v obci Mostová. OR Starý les Aggerdó - 2-1920-1-1

OR Svodov

Organizácia: MO SRZ Želiezovce

Okres: Levice

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-1930-1-1

Vodná plocha troch odstavených ramien pri obci Svodov. OR Svodov - 2-1930-1-1

Dunaj č. 3 - OR horná inundácia

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 900 ha

Číslo: 2-0560-1-1

Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb...

VN Duchonka

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Topoľčany

Rozloha: 12 ha

Číslo: 2-4710-1-1

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch...

Rybník Dlhá

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2420-1-2

Vodná plocha rybníka Dlhá v katastri obce Dlhá nad Váhom. Rybník Dlhá - 2-2420-1-2

Rybník Nagy - Bikáš

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2440-1-1

Vodné plochy rybníkov Nagy Bikáš v obci Selice. Rybník Nagy - Bikáš - 2-2440-1-1

Rybník Stožisko

Organizácia: LESY OZ Topoľčianky

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2460-4-1

Vodná plocha rybníka vo veľkej zvernici pri obci Skýcov. Rybník Stožisko - 2-2460-4-1

Rybník Tégláš

Organizácia: obec

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2480-1-1

Vodná plocha rybníka Tégláš v obci Selice. Rybník Tégláš - 2-2480-1-1