Topľa č. 5a

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2850-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. Topľa č. 5a - 4-2850-1-1

Rybník Park

Organizácia: LESY OZ Vranov

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2190-1-1

Vodná plocha rybníka v obci Udavské. Rybník Park - 4-2190-1-1

Torysa č. 2

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2900-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po hať pri starom mlyne v obci Veľký Šariš. Torysa č. 2 - 4-2900-1-1

Cirocha č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0260-1-1

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso hrádze VN Starina. Cirocha č. 1 - 4-0260-1-1

Laborec č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1140-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chráne- nú...

Laborec č. 4

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1150-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce a potok Viľšava od ústia po pramene. Laborec č. 4 - 4-1150-1-1

Levočský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1230-1-1

Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri bitúnku v Levoči. Levočský potok č. 2 - 4-1230-1-1

Oľka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1580-1-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene. Oľka č. 1 - 4-1580-1-1

Ondava č. 2

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1660-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Tople po ústie Oľky. Ondava č. 2 - 4-1660-1-1

Ondava č. 4

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1680-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene. Ondava č. 4 - 4-1680-1-1