Poprad č. 1

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1940-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava. Poprad č. 1 - 4-1940-6-1

Poprad č. 2

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1950-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Legnava po cestný most pri obci Údol. Poprad č. 2 - 4-1950-6-1

Poprad č. 3

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1960-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po cestný most v obci Holumnica. Poprad č. 3 - 4-1960-6-1

Poprad č. 4

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1970-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Poprad č. 4 - 4-1970-6-1

Poprad č. 5

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1980-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky. Poprad č. 5 - 4-1980-6-1

Poprad č. 6

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1990-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v Spišskej Belej - časť Strážky po hať v obci Veľká Lomnica. Poprad č. 6 - 4-1990-4-1

Poprad č. 7

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2000-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od hate v obci Veľká Lomnica po ústie potoka Slavkovský v mestskej časti Poprad Matejovce. Poprad č. 7 - 4-2000-4-1

Poprad č. 8

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2010-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad Matejovce po ústie potoka Teplica. Poprad č. 8 - 4-2010-4-1

Poprad č. 9

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2020-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská Teplica po hranice TANAPu a potoky Rakovec, Mlynica, Lopušná, Podhájsky, Červená voda, Vesník, Modrá slop, Suchá voda, Kižnica a Starý Jarok od ústia po pramene....

Poprad č.10

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2021-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od hranice TANAPu po pramene. Poprad č.10 - 4-2021-4-1