Ľubický potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1340-4-1

Čiastkové povodie Ľubického potoka od hranice VO Javorina po pramene. Ľubický potok č. 2 - 4-1340-4-1

Ľubotínka

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1350-4-1

Potok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po hranice VO nad o. Bajerovce a potoky Valalská voda, Hradlová a Vesné od ústia po pramene. Ľubotínka - 4-1350-4-1

Ľubovniansky potok

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1360-4-2

Ľubovniansky potok od ústia po pramene. Ľubovniansky potok - 4-1360-4-2

Lúčanka

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1380-4-2

Potok Lúčanka od ústia po pramene a Kalinovský potok od ústia po pramene. Lúčanka - 4-1380-4-2

Lúčanský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves, Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1390-4-1

Lúčanský potok od ústia po pramene. Lúčanský potok - 4-1390-4-1

Ľutinka

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1400-4-1

Čiastkové povodie rieky Ľutinka od ústia po pramene a potoky Jakoviansky, Havranka, Drahotín, Trepeš, Hrašov, Tokáreň od ústia po pramene. Ľutinka - 4-1400-4-1

Malá Svinka

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1410-4-1

Potok Malá Svinka od ústia v obci Kojatice po pramene. Malá Svinka - 4-1410-4-1

Malý Lipník

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1420-4-1

Potok Malý Lipník od ústia pri Starej Ľubovni po pramene. Malý Lipník - 4-1420-4-1

Mostovka

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1490-4-2

Potok Mostovka od ústia po pramene a potoky Jedlinka, Jarok, Mirošovec a Rostocký potok od ústia po pramene. Mostovka - 4-1490-4-2

Nechvalka

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1520-4-2

Potok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene. Nechvalka - 4-1520-4-2