Lipník (SSV)

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1280-4-1

Potok Lipník od ústia pri Červenom Kláštore po pramene a potoky Lesniansky a Šoltýsa od ústia po pramene. Lipník (SSV) - 4-1280-4-1

Lipovec

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1290-4-2

Potok Lipovec od ústia po pramene. Lipovec - 4-1290-4-2

Lodzina

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1300-4-2

Potok Lodzina od ústia po pramene. Lodzina - 4-1300-4-2

Lomnica (V n/T)

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1310-4-1

Potok Lomnica od ústia vo Vranove nad Topľou po pramene. Lomnica (V n/T) - 4-1310-4-1

Lomnický potok

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1320-4-1

Čiastkové povodie Lomnického potoka od hranice VO Javorina po pramene. Lomnický potok - 4-1320-4-1

VN Dubinné

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3340-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Dubinné. VN Dubinné - 4-3340-1-1

VN Gaboltov

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3350-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Gaboltov. VN Gaboltov - 4-3350-1-1

VN Giraltovce

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3360-1-2

Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce. VN Giraltovce - 4-3360-1-2

VN Grébpark

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3370-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Poprad. VN Grébpark - 4-3370-1-1

VN Jakubovany

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3410-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Jakubovany. VN Jakubovany - 4-3410-4-1