Novolesniansky potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1530-4-1

Novolesniansky potok od ústia nad obcou Mlynica po hranicu TANAPu. Novolesniansky potok - 4-1530-4-1

Oľka č. 2

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1590-4-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene. Oľka č. 2 - 4-1590-4-1

Olšava

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1600-4-1

Potok Olšava od ústia pri obci Sačurov po pramene. Olšava - 4-1600-4-1

Ondava č. 3

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1670-5-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni. Ondava č. 3 - 4-1670-5-1

Ondava č. 6

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1700-4-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od obce Nižný Orlík po pramene. Ondava č. 6 - 4-1700-4-1

Ondavka č. 2

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1720-4-1

Čiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce Hudcovce po pramene. Ondavka č. 2 - 4-1720-4-1

Terňanka

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2770-4-1

Potok Terňanka od ústia po pramene. Terňanka - 4-2770-4-1

Topľa č. 6

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2860-4-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od Mokrolužského cestného mosta v meste Bardejov po ústie potoka Večný pri obci Malcov. Topľa č. 6 - 4-2860-4-1

Topľa č. 7

Organizácia: LESY OZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2870-4-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Večný pri obci Malcov po pramene a potok Večný od ústia po pramene. Topľa č. 7 - 4-2870-4-1

Toporecký potok

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2880-4-1

Toporecký potok od ústia po pramene a potok Podhorany od ústia po pramene. Toporecký potok - 4-2880-4-1