Stráňanský potok

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2450-4-2

Stráňanský potok od ústia po pramene, mimo VN Stráne pod Tatrami. Stráňanský potok - 4-2450-4-2

Studený potok (poprad)

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2480-4-1

Studený potok od ústia nad obcou Veľká Lomnica po hranicu TANAPu. Studený potok (poprad) - 4-2480-4-1

Sulinský potok

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2490-4-2

Sulinský potok od ústia po pramene. Sulinský potok - 4-2490-4-2

Šambronka

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2520-4-1

Potok Šambronka od ústia po hranice VO nad o. Šambron. Šambronka - 4-2520-4-1

Šebastovka

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2530-4-1

Potok Šebastovka od ústia po pramene. Šebastovka - 4-2530-4-1

Šibská voda

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2540-4-1

Šibská voda od ústia v meste Bardejov po pramene. Šibská voda - 4-2540-4-1

Štrkoviská Rožkovany1,2,3

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 6 ha

Číslo: 4-2570-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Rožkovany. Štrkoviská Rožkovany1,2,3 - 4-2570-1-1

Štrkovisko Baňa Čemerné

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-2590-1-2

Vodná plocha štrkoviska vo Vranove nad Topľou - miestna časť Čemerné. Štrkovisko Baňa Čemerné - 4-2590-1-2

Štrkovisko Batizovce č. 2

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-2610-4-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce. Štrkovisko Batizovce č. 2 - 4-2610-4-1

Štrkovisko Ľubotín

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2710-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Ľubotín. Štrkovisko Ľubotín - 4-2710-1-1