VN Beliansky č. 3

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3210-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 3 - 4-3210-4-1

VN Bokša I., II.

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3240-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Bokša. VN Bokša I., II. - 4-3240-1-1

VN Brestov I., II.

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3250-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Brestov. VN Brestov I., II. - 4-3250-1-1

VN Chlmec - Ptava

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3300-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Chlmec. VN Chlmec - Ptava - 4-3300-1-1

VN Červený Kláštor

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3310-4-1

Vodná plocha nádrže v obci Červený Kláštor. VN Červený Kláštor - 4-3310-4-1

VN Danova

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3320-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Medzilaborce. VN Danova - 4-3320-4-1

VN Vrbov č. 1

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 14 ha

Číslo: 4-3930-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vrbov. VN Vrbov č. 1 - 4-3930-1-1

VN Vrbov č. 2

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Vrbov. VN Vrbov č. 2 - 4-3940-1-2

Rybníky Hubková

Organizácia: LESY OZ Vranov

Okres: Humenné

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-2220-1-1

Vodná plocha rybníkov v prímestskej rekreačnej zóne Humenné, v časti Hubková. Rybníky Hubková - 4-2220-1-1

VN Klčov

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3470-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Klčov. VN Klčov - 4-3470-1-1