Dzikov

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0450-4-1

Potok Dzikov od ústia pri obci Kanaš po pramene. Dzikov - 4-0450-4-1

Gánovský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0470-4-1

Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most Prímovce, Hôrka. Gánovský potok č. 1 - 4-0470-4-1

Gánovský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0480-4-2

Gánovský potok od cestného mosta Prímovce, Hôrka po pramene. Gánovský potok č. 2 - 4-0480-4-2

Gerlachovský potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0490-4-1

Gerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad Veľká po hranicu TANAPu. Gerlachovský potok - 4-0490-4-1

Hagánsky potok

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0500-4-2

Hagánsky potok od ústia pod mestom Svit po hranice TANAPu. Hagánsky potok - 4-0500-4-2

Hardinský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0520-4-2

Hardinský potok od ústia do VN Nokle po pramene. Hardinský potok - 4-0520-4-2

Hermanovský potok

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0530-4-1

Hermanovský potok od ústia po pramene. Hermanovský potok - 4-0530-4-1

Holumnický potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0610-4-1

Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany. Holumnický potok č. 1 - 4-0610-4-1

Holumnický potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0620-4-1

Čiastkové povodie Holumnického potoka od hranice VO Javorina nad o. Ihľany po pramene. Holumnický potok č. 2 - 4-0620-4-1

VN Letisko

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3540-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Poprad. VN Letisko - 4-3540-4-2