Cirocha č. 2

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0270-4-2

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia do VN Starina po pramene a potoky Stružica, Dara, Hricov a Starínsky od ústia po pramene. Cirocha č. 2 - 4-0270-4-2

Červený potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0300-4-2

Červený potok od ústia pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu. Červený potok - 4-0300-4-2

Červený potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0310-4-1

Červený potok od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho potoka. Červený potok č. 1 - 4-0310-4-1

Červený potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0320-4-2

Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu. Červený potok č. 2 - 4-0320-4-2

Čierny potok (kežmarok)

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0340-4-1

Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a potok Rakúsy od ústia po pramene. Čierny potok (kežmarok) - 4-0340-4-1

Čirčanka

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0350-4-2

Potok Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a potoky Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene. Čirčanka - 4-0350-4-2

Delňa

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0370-4-1

Potok Delňa od ústia pri obci Haniska po pramene. Delňa - 4-0370-4-1

Dubovický potok

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0420-4-1

Dubovický potok od ústia po pramene a potok Stavenec od ústia po pramene. Dubovický potok - 4-0420-4-1

Dunajec č. 1

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0421-6-1

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - poľsko po ústie potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor). Dunajec č. 1 - 4-0421-6-1

Dunajec č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0430-6-1

Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor) po štátnu hranicu SR - Poľsko. Dunajec č. 2 - 4-0430-6-1