Biela Orava č. 2

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0080-5-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou. Biela Orava č. 2 - 3-0080-5-1

Biela Orava č. 3

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0090-4-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene. Biela Orava č. 3 - 3-0090-4-1

Biely potok (martin)

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0130-4-1

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene. Biely potok (martin) - 3-0130-4-1

Biely potok (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0140-4-2

Biely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene. Biely potok (žilina) - 3-0140-4-2

Biely Váh č. 1

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0141-4-1

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od jeho sútoku s Čiernym Váhom po most pri stredisku genofondu rýb vo Východnej. Biely Váh č. 1 - 3-0141-4-1

Biely Váh č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0142-4-2

Čiastkové povodie Bieleho Váho od mosta pri stredisku genofondu rýb vo Východnej po pramene. Biely Váh č. 2 - 3-0142-4-2

Biokoridor VDŽ

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0160-4-3

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné vyústenie do Váhu pod sútokom Varínky. Biokoridor VDŽ - 3-0160-4-3

Bitarovský potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0170-4-1

Bitarovský potok od ústia do Rajčanky po pramene. Bitarovský potok - 3-0170-4-1

VN Hrabovo

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5080-1-1

Vodná plocha nádrže pri mestskej časti Ružomberok - Hrabovo. VN Hrabovo - 3-5080-1-1

VN Kadurka

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5150-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Kotešová. VN Kadurka - 3-5150-1-1