VN Šurabka

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5800-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Oblazov s prítokom časti potoka Dlhopolka. VN Šurabka - 3-5800-1-1

VN Turček

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 52 ha

Číslo: 3-5890-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 777,3 m.n.m pri obci Turček. VN Turček - 3-5890-4-3

VN Turzovka

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5900-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Turzovka. VN Turzovka - 3-5900-1-1

VN Turzovka č. 2

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5910-1-2

Vodná plocha troch nádrží pri meste Turzovka. VN Turzovka č. 2 - 3-5910-1-2

VN Za Ráztokou

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5970-1-1

Vodná plocha nádrže za obcou Turany na ľavej strane rieky Váh. VN Za Ráztokou - 3-5970-1-1

Vrbička

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6020-4-2

Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany po pramene. Vrbička - 3-6020-4-2

Vríca

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6030-4-1

Potok Suchá Vríca a Znievsky potok od ústia do rieky Turiec po Znievske rybníky a potok Vríca od Znievskych rybníkov po pramene. Vríca - 3-6030-4-1

VVN Bešeňová

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 193 ha

Číslo: 3-6040-4-1

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. VVN Bešeňová - 3-6040-4-1

Vychylovka

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6080-4-1

Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene. Vychylovka - 3-6080-4-1

Zápotočie

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6110-4-2

Potok Zápotočie (Folkušovský potok) od ústia do Blatnického potoka po pramene. Zápotočie - 3-6110-4-2