Mútňanka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2400-4-1

Čiastkové povodie potoka Mútňanka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Mútňanka - 3-2400-4-1

Necpalský potok

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2410-4-1

Necpalský potok od ústia do rieky Turiec po pramene a potok Beliansky od ústia po pramene. Necpalský potok - 3-2410-4-1

Neslušanka

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2430-4-1

Neslušanka od ústia do Rudinského potoka v obci Rudina po priehradné teleso VN Nesluša a od protiťahového splavu nad VN Nesluša po pramene. Neslušanka - 3-2430-4-1

VN Lacková

Organizácia: LESY OZ Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5280-4-1

Vodná plocha nádrže v doline Ipoltica pri chate Lacková. VN Lacková - 3-5280-4-1

VN Lipt. Michal

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5320-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Liptovský Michal. VN Lipt. Michal - 3-5320-1-1

VN Lipt. Sliačik

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5330-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Liptovské Sliače. VN Lipt. Sliačik - 3-5330-1-1

VN Nová Bystrica

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 192 ha

Číslo: 3-5490-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 598,5 m.n.m pri obci Nová Bystrica. VN Nová Bystrica - 3-5490-4-3

VN Nová Bystrica - prítoky

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5500-4-2

Čiastkové povodie potokov Harvelka, Riečnica a Stanov potok od ústia do VN Nová Bystrica po pramene. VN Nová Bystrica - prítoky - 3-5500-4-2

VN Skala

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5730-1-1

Vodná plocha nádrží za obcou Hlboké nad Váhom. VN Skala - 3-5730-1-1

VN Strážov

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 15 ha

Číslo: 3-5780-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Strážov. VN Strážov - 3-5780-1-1