Horná Ždaňa

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-0970-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa). Horná Ždaňa - 3-0970-1-1

Komorovské rybníky

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1630-1-1

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica. Komorovské rybníky - 3-1630-1-1

Kopanický rybník

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1640-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Kopanice. Kopanický rybník - 3-1640-1-1

Kováčovský rybník

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1701-1-1

Vodná plocha nádrže na Kováčovskom potoku pri o. Kováčová. Kováčovský rybník - 3-1701-1-1

Lipovecká jama

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1980-1-1

Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Lipovec. Lipovecká jama - 3-1980-1-1

Lom Nezbud

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2030-1-1

Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Nezbudská Lúčka. Lom Nezbud - 3-2030-1-1

Luftov

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2090-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tekovská Breznica. Luftov - 3-2090-1-1

Marikovský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2200-1-1

Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština. Marikovský potok č. 1 - 3-2200-1-1

Materialová jama Celulózka

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2240-1-1

Vodná plocha materialovej jamy pri vodnom diele Žilina. Materialová jama Celulózka - 3-2240-1-1

Muráň č. 1

Organizácia: MO SRZ Jelšava

Okres: Revúca

Rozloha: 37 ha

Číslo: 3-2350-1-1

Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok. Muráň č. 1 - 3-2350-1-1