VN Mýtna

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5440-1-1

Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna. VN Mýtna - 3-5440-1-1

VN Nesluša

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-5460-1-1

Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. VN Nesluša - 3-5460-1-1

VN Ožďany

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-5540-1-4

Vodná plocha nádrže pri obci Ožďany, mimo CHRO pri ústí Maštinského potoka. VN Ožďany - 3-5540-1-4

VN Ožďany CHRO

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5550-1-3

Časť vodnej plochy nádrže označenej tabuľami pri ústí Maštinského potoka. VN Ožďany CHRO - 3-5550-1-3

VN Považská Teplá

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5590-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Považská Teplá. VN Považská Teplá - 3-5590-1-1

VN Prestavlky

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5620-1-2

Vodná plocha nádrže v obci Prestavlky (pri družstve Prestavlky). VN Prestavlky - 3-5620-1-2

VN Pustý hrad

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5630-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sklené Teplice. VN Pustý hrad - 3-5630-1-1

VN Radnovce

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5640-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Radnovce. VN Radnovce - 3-5640-1-2

VN Ratka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5650-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Ratka. VN Ratka - 3-5650-1-1

VN Rozgrund

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5680-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 705 m.n.m. pri meste Banská Štiavnica. VN Rozgrund - 3-5680-1-3