Laborec č. 2

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1130-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany. Laborec č. 2 - 4-1130-1-1

Laborec č. 4

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1150-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce a potok Viľšava od ústia po pramene. Laborec č. 4 - 4-1150-1-1

Laborec č. 5

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1160-4-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene. Laborec č. 5 - 4-1160-4-1

Latorica č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1180-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. Latorica č. 1 - 4-1180-1-1

Latorica č. 2

Organizácia: MO SRZ Kráľovský Chlmec

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1190-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 2 - 4-1190-1-1

Latorica č. 3

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1200-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Bitric, Berkeš, Hojgoš, Bufet, Popokmulató, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka. Latorica č....

Latorica č. 4

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1210-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 4 - 4-1210-1-1

Levočský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1230-1-1

Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri bitúnku v Levoči. Levočský potok č. 2 - 4-1230-1-1

VN Dubinné

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3340-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Dubinné. VN Dubinné - 4-3340-1-1

VN Gaboltov

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3350-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Gaboltov. VN Gaboltov - 4-3350-1-1