VN Rozgrund

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5680-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 705 m.n.m. pri meste Banská Štiavnica. VN Rozgrund - 3-5680-1-3

VN Ružiná

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Lučenec

Rozloha: 170 ha

Číslo: 3-5700-1-1

Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VN v úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420m a na ľavom...

VN Sebechleby

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 11 ha

Číslo: 3-5710-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami). VN Sebechleby - 3-5710-1-1

VN Sebechleby CHRO

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5720-1-3

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne. VN Sebechleby CHRO - 3-5720-1-3

VN Skala

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5730-1-1

Vodná plocha nádrží za obcou Hlboké nad Váhom. VN Skala - 3-5730-1-1

VN Skalisko

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-5740-1-1

Vodná plocha nádrže na toku Skalisko nad obcou Hriňová. VN Skalisko - 3-5740-1-1

VN Sklabiná

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-5760-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná. VN Sklabiná - 3-5760-1-1

VN Slavnica č. 1, 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5770-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Slavnica. VN Slavnica č. 1, 2 - 3-5770-1-1

VN Strážov

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 15 ha

Číslo: 3-5780-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Strážov. VN Strážov - 3-5780-1-1

VN Šiatorská Bukovinka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5790-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. VN Šiatorská Bukovinka - 3-5790-1-1