VN Turzovka č. 2

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5910-1-2

Vodná plocha troch nádrží pri meste Turzovka. VN Turzovka č. 2 - 3-5910-1-2

VN Uhorské

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5920-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Uhorské. VN Uhorské - 3-5920-1-1

VN Včelince

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Včelince. VN Včelince - 3-5940-1-2

VN Veľké Dravce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 29 ha

Číslo: 3-5950-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Veľké Dravce. VN Veľké Dravce - 3-5950-1-1

VN Voznica

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5960-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Voznica. VN Voznica - 3-5960-1-1

VN Za Ráztokou

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5970-1-1

Vodná plocha nádrže za obcou Turany na ľavej strane rieky Váh. VN Za Ráztokou - 3-5970-1-1

VN Závadka nad Hronom

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5980-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Závadka nad Hronom. VN Závadka nad Hronom - 3-5980-1-1

VN Želovce

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5990-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Želovce. VN Želovce - 3-5990-1-1

VN Žibritov

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6000-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Žibritov. VN Žibritov - 3-6000-1-1

VN Žilina

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Žilina

Rozloha: 255 ha

Číslo: 3-6010-1-1

Vodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať...