VVN Tvrdošín

Organizácia: MO SRZ Trstená

Okres: Tvrdosin

Rozloha: 91 ha

Číslo: 3-6050-1-1

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91 ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrádze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu....

Východný Turiec č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6060-1-1

Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš. Východný Turiec č. 1 - 3-6060-1-1

Zdrže Petrovička

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6140-1-2

Vodná plocha sústavy zdrží na Petrovickom potoku v meste Bytča. Zdrže Petrovička - 3-6140-1-2

Žiarsky rybník

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-6210-1-1

Vodná plocha rybníka pri železničnej stanici Žiar nad Hronom. Žiarsky rybník - 3-6210-1-1

Bodrog č. 1a

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0140-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od...

Bodva č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0150-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny. Bodva č. 1 - 4-0150-1-1

Bodva č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0160-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov. Bodva č. 2 - 4-0160-1-1

Brusník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0200-1-1

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce. Brusník - 4-0200-1-1

Cirocha č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0260-1-1

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso hrádze VN Starina. Cirocha č. 1 - 4-0260-1-1

Čierna voda

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0330-1-1

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava. Čierna voda - 4-0330-1-1