Muránsky rybník - Dolný

Organizácia: MO SRZ Revúca

Okres: Revúca

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2380-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Muránska Lehota. Muránsky rybník - Dolný - 3-2380-1-1

Nolčovská jama

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-2510-1-1

Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Nolčovo na pravej strane rieky Váh. Nolčovská jama - 3-2510-1-1

Nosicko-Kočkovský kanál

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2520-1-1

Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. V úseku cca 150 m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená...

Nosický kanál č. 9

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2530-1-1

Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch. Nosický kanál č. 9 - 3-2530-1-1

OR Biele Brehy

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 7 ha

Číslo: 3-2590-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Turčianske Kľačany. OR Biele Brehy - 3-2590-1-1

OR Biotika

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2600-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pod cestným mostom za obcou Šalková smerom na Slovenskú Ľupču. OR Biotika - 3-2600-1-1

OR Hrona (nová baňa)

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2610-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pri obci Tekovská Breznica. OR Hrona (nová baňa) - 3-2610-1-1

OR Istebné

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2620-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ v Istebnom po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. OR Istebné - 3-2620-1-1

OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2630-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2 - 3-2630-1-1

OR Ladce

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2640-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Ladce. OR Ladce - 3-2640-1-1