Váh č.12

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4610-1-1

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu...

Váh č.13

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4620-1-1

Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta pri ústí Rajčanky po teleso priehradného múru VN Žilina. Váh č.13 - 3-4620-1-1

Váh č.14

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4630-1-1

Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky. Váh č.14 - 3-4630-1-1

Veterník - Kremnica

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4880-1-1

Vodná plocha v Kremnici za ulicou Veterník. Veterník - Kremnica - 3-4880-1-1

VN Badín

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4890-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Badín. VN Badín - 3-4890-1-1

VN Banská Belá

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4900-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá. VN Banská Belá - 3-4900-1-1

VN Bátka

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-4910-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Bátka. VN Bátka - 3-4910-1-2

VN Beňov

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 13 ha

Číslo: 3-4920-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Beňov. VN Beňov - 3-4920-1-1

VN Bottovo

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 15 ha

Číslo: 3-4940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Bottovo. VN Bottovo - 3-4940-1-2

VN Chrámec

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 10 ha

Číslo: 3-4960-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Chrámec. VN Chrámec - 3-4960-1-2