Horná Ždaňa

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-0970-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa). Horná Ždaňa - 3-0970-1-1

Lipovecká jama

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1980-1-1

Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Lipovec. Lipovecká jama - 3-1980-1-1

Luftov

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2090-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tekovská Breznica. Luftov - 3-2090-1-1

Muráň č. 1

Organizácia: MO SRZ Jelšava

Okres: Revúca

Rozloha: 37 ha

Číslo: 3-2350-1-1

Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok. Muráň č. 1 - 3-2350-1-1

VN Kurinec

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-5260-1-1

Časť vodnej plochy nádrže na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potokz Ľukva, Danko od ústia po pramene. VN Kurinec - 3-5260-1-1

VN Kurinec

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5270-1-3

Časť vodnej plochy nádrže na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potokz Ľukva, Danko od ústia po pramene. VN Kurinec - 3-5270-1-3

VN Levkuška

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-5310-1-1

Vodná plocha nádrže Levkuška (Otročok) pri obci Levkuška. VN Levkuška - 3-5310-1-1

VN Lipt. Michal

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5320-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Liptovský Michal. VN Lipt. Michal - 3-5320-1-1

VN Lipt. Sliačik

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5330-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Liptovské Sliače. VN Lipt. Sliačik - 3-5330-1-1

VN Muchov Vŕšok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5430-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Žarnovica. VN Muchov Vŕšok - 3-5430-1-1