Ondava č. 5

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1690-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po obec Nižný Orlík. Ondava č. 5 - 4-1690-1-1

Ondavka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1710-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce. Ondavka č. 1 - 4-1710-1-1

Radomka

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2060-1-1

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene. Radomka - 4-2060-1-1

Sekčov č. 1

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2240-1-1

Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata. Sekčov č. 1 - 4-2240-1-1

Štrkovisko Batizovce č. 1

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 9 ha

Číslo: 4-2600-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce. Štrkovisko Batizovce č. 1 - 4-2600-1-1

VVN Domaša

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 105 ha

Číslo: 4-4110-1-1

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša a Ondava po priehradné teleso vodnej nádrže Domaša. VVN Domaša - 4-4110-1-1

Topľa č. 2

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2820-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene. Topľa č. 2 - 4-2820-1-1

Topľa č. 3

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2830-1-1

Čiastkové povodie rieky Tople od cestného mosta vo Vyšnom Žipove po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce. Topľa č. 3 - 4-2830-1-1

Topľa č. 4

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2840-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné. Topľa č. 4 - 4-2840-1-1

Torysa č. 3

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2910-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od hate pri starom mlyne v obci Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov. Torysa č. 3 - 4-2910-1-1