Kolačkovský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1030-4-2

Kolačkovský potok od ústia po hranice VO nad o. Kolačkov. Kolačkovský potok č. 1 - 4-1030-4-2

Kolačkovský potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1040-4-1

Čiastkové povodie Kolačkovského potoka od hranice VO nad o. Kolačkov po pramene. Kolačkovský potok č. 2 - 4-1040-4-1

Kolonička

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1050-4-1

Potok Kolonička od ústia v obci Stakčín po pramene. Kolonička - 4-1050-4-1

Koprivnický potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1070-4-2

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene. Koprivnický potok - 4-1070-4-2

Krčmársky potok

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1090-4-2

Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene. Krčmársky potok - 4-1090-4-2

Krosna

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1100-4-1

Potok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladičkovský a Hubková od ústia po pramene. Krosna - 4-1100-4-1

Ubľa

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3010-4-1

Potok Ubľa od štátnej hranice SR - Ukrajina po pramene. Ubľa - 4-3010-4-1

Udava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3020-5-1

Čiastkové povodie rieky Udava od ústia naproti železničnej stanice Udavské po cestný most v obci Zubné a potok Ilovnica od ústia po pramene. Udava č. 1 - 4-3020-5-1

Udava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3030-4-1

Čiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta v obci Zubné po obec Osadné. Udava č. 2 - 4-3030-4-1

Udava č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné, Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3040-4-2

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene. Udava č. 3 - 4-3040-4-2