Chotinka

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0250-4-2

Potok Chotinka od ústia v obci Stakčín po pramene. Chotinka - 4-0250-4-2

Cirocha č. 2

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0270-4-2

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia do VN Starina po pramene a potoky Stružica, Dara, Hricov a Starínsky od ústia po pramene. Cirocha č. 2 - 4-0270-4-2

Čermošňa č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0290-4-2

Potok Čermošňa od hate MVE v obci Drnava po pramene a potoky Banský, Lepkavý, Kaplna, Kamenný, Jovický, Borčiansky, Lopušný a krasové vyvieračky od ústia po pramene. Čermošňa č. 2 - 4-0290-4-2

Červený potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0300-4-2

Červený potok od ústia pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu. Červený potok - 4-0300-4-2

Červený potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0320-4-2

Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu. Červený potok č. 2 - 4-0320-4-2

Čirčanka

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0350-4-2

Potok Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a potoky Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene. Čirčanka - 4-0350-4-2

Črmeľský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0360-4-2

Črmeľský potok od ústia v meste Košice po pramene. Črmeľský potok - 4-0360-4-2

Dubnica č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0410-4-2

Potok Dubnica od cestného mosta v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta po pramene. Dubnica č. 2 - 4-0410-4-2

Eva potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0460-4-2

Potok Eva od ústia Slavec-Hámor po pramene a potoky Honský, Egrešský od Brzotína po pramene, Vidovský od ústia pri Vidovej po pramene, Pstruží od ústia po pramene, Biely, Čierny od ústia pri Gombaseku po pramene. Eva potok -...

Gánovský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0480-4-2

Gánovský potok od cestného mosta Prímovce, Hôrka po pramene. Gánovský potok č. 2 - 4-0480-4-2