Hnilec č. 5

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0590-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Hnilec č. 5 - 4-0590-4-2

Hnilec č. 6

Organizácia: LESY OZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0600-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od konca obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa po pramene. Hnilec č. 6 - 4-0600-4-2

Hromovec

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0720-4-2

Potok Hromovec od ústia pri obci Hromoš po pramene a Kozelecký potok od ústia po pramene. Hromovec - 4-0720-4-2

Hrubša

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0730-4-2

Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene. Hrubša - 4-0730-4-2

Hučava (spišská belá)

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0740-4-2

Potok Hučava od ústia po hranicu TANAP-u. Hučava (spišská belá) - 4-0740-4-2

Ida č. 4

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Košice - okolie

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0780-4-2

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do VN Bukovec II. nad obcou Bukovec po pramene. Ida č. 4 - 4-0780-4-2

Jedlinský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0880-4-2

Jedlinský potok od ústia pri obci Kojšov po pramene. Jedlinský potok - 4-0880-4-2

Jedľovský potok

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0890-4-2

Jedľovský potok od ústia po pramene a potoky Rusinec a Mergeška od ústia po pramene. Jedľovský potok - 4-0890-4-2

Jordanec

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0900-4-2

Potok Jordanec od ústia po pramene a potoky Havka a Starovínsky od ústia po pramene. Jordanec - 4-0900-4-2

Kamenec č. 2 (Brežnik)

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0930-4-2

Potok Kamenec /Brežnik/ od cestného mosta nad obcou Becherov po pramene. Kamenec č. 2 (Brežnik) - 4-0930-4-2