Sulinský potok

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2490-4-2

Sulinský potok od ústia po pramene. Sulinský potok - 4-2490-4-2

Súľovský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2500-4-2

Súľovský potok od ústia pod obcou Gemerská Poloma po úpravňu vody pri osade Podsúľová a od úpravne vody po pramene a potoky Martinkovo a Pintíkovo od ústia po pramene. Potoky Dlhý a Krátky od ústia po pramene sú v užívaní Lesov SR....

Štofova

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2560-4-2

Potok Štofova od ústia po pramene. Štofova - 4-2560-4-2

Štrkovisko Baňa Čemerné

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-2590-1-2

Vodná plocha štrkoviska vo Vranove nad Topľou - miestna časť Čemerné. Štrkovisko Baňa Čemerné - 4-2590-1-2

Švedlársky stredný potok

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2740-4-2

Švedlársky stredný potok od ústia po pramene. Švedlársky stredný potok - 4-2740-4-2

Teplica (PP)

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2750-4-2

Potok Teplica od ústia po pramene. Teplica (PP) - 4-2750-4-2

Teplický potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2760-4-2

Teplický potok od ústia po pramene. Teplický potok - 4-2760-4-2

Thurzovský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2780-4-2

Thurzovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene. Thurzovský potok - 4-2780-4-2

Udava č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné, Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3040-4-2

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene. Udava č. 3 - 4-3040-4-2

Uhrinč

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3080-4-2

Potok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene. Uhrinč - 4-3080-4-2