Kolačkovský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1030-4-2

Kolačkovský potok od ústia po hranice VO nad o. Kolačkov. Kolačkovský potok č. 1 - 4-1030-4-2

Kopagrund

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1060-4-2

Potok Kopagrund od ústia po pramene. Kopagrund - 4-1060-4-2

Koprivnický potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1070-4-2

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene. Koprivnický potok - 4-1070-4-2

Korytník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1080-4-2

Potok Korytník od ústia po pramene. Korytník - 4-1080-4-2

Krčmársky potok

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1090-4-2

Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene. Krčmársky potok - 4-1090-4-2

Udava č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné, Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3040-4-2

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene. Udava č. 3 - 4-3040-4-2

Uhrinč

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3080-4-2

Potok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene. Uhrinč - 4-3080-4-2

Vagrinčik

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3090-4-2

Potok Vagrinčík od ústia po pramene a potoky Hrišov, Bodružalík a Hlboký potok od ústia po pramene. Vagrinčik - 4-3090-4-2

Vápenský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3100-4-2

Vápenský potok od ústia pod obcou Mníšek nad Hnilcom po pramene. Vápenský potok - 4-3100-4-2

Veľká Biela Voda č. 2

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3130-4-2

Čiastkové povodie potoka Veľká Biela Voda od lesovne Sokol po pramene. Veľká Biela Voda č. 2 - 4-3130-4-2