Biely potok č. 2 (spišské tomášovce)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0130-4-2

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene. Biely potok č. 2 (spišské tomášovce) - 4-0130-4-2

Breziny

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0190-4-2

Potok Breziny od ústia po pramene. Breziny - 4-0190-4-2

Bystrá (spišské bystré)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0210-4-2

Čiastkové povodie potoka Bystrá od ústia pri o.Spišské Bystré po pramene vrátane Vernárskeho potoka od ústia po pramene. Bystrá (spišské bystré) - 4-0210-4-2

Bystrá (snina)

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0220-4-2

Potok Bystrá od ústia po pramene. Bystrá (snina) - 4-0220-4-2

Bystrý potok (švedlár)

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0230-4-2

Bystrý potok od ústia po pramene. Bystrý potok (švedlár) - 4-0230-4-2

Chotárny potok

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0240-4-2

Chotárny potok od ústia po pramene. Chotárny potok - 4-0240-4-2

Chotinka

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0250-4-2

Potok Chotinka od ústia v obci Stakčín po pramene. Chotinka - 4-0250-4-2

Cirocha č. 2

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0270-4-2

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia do VN Starina po pramene a potoky Stružica, Dara, Hricov a Starínsky od ústia po pramene. Cirocha č. 2 - 4-0270-4-2

Čermošňa č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0290-4-2

Potok Čermošňa od hate MVE v obci Drnava po pramene a potoky Banský, Lepkavý, Kaplna, Kamenný, Jovický, Borčiansky, Lopušný a krasové vyvieračky od ústia po pramene. Čermošňa č. 2 - 4-0290-4-2

Červený potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0300-4-2

Červený potok od ústia pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu. Červený potok - 4-0300-4-2