Veľký Hutný potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3150-4-2

Veľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene. Veľký Hutný potok - 4-3150-4-2

VN Beliansky č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3190-5-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 1 - 4-3190-5-2

VN Beliansky č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3200-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 2 - 4-3200-4-2

VN Jarok

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Nitra

Rozloha: 18 ha

Číslo: 2-4820-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Jarok.

VN Nedašovce

Organizácia: MO SRZ Bánovce nad Bebravou

Okres: Bánovce nad Bebravou

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-5060-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Nedašovce a potok Hydina od potok Hydina od cestného mosta Ostratice - Žabokreky po VN Nedašovce. VN Nedašovce - 2-5060-1-2

VN Malá Mača

Organizácia: MO SRZ Sládkovičovo

Okres: Galanta

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-4970-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Malá Mača. VN Malá Mača - 2-4970-1-2

VN Rastislavice

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 11 ha

Číslo: 2-5220-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Rastislavice. VN Rastislavice - 2-5220-1-2

Rybníčky Vlčany

Organizácia: MO SRZ Vlčany

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2390-1-2

Vodná plocha šiestich rybníčkov v obci Vlčany. Rybníčky Vlčany - 2-2390-1-2

Rybník Šúgo Selice

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2470-1-2

Vodná plocha starého ramena Váhu v katastri obce Selice. Rybník Šúgo Selice - 2-2470-1-2

Rybník Vermek

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2490-1-2

Vodná plocha rybníka v obci Trnovec nad Váhom. Rybník Vermek - 2-2490-1-2