Vagrinčik

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3090-4-2

Potok Vagrinčík od ústia po pramene a potoky Hrišov, Bodružalík a Hlboký potok od ústia po pramene. Vagrinčik - 4-3090-4-2

Vápenský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3100-4-2

Vápenský potok od ústia pod obcou Mníšek nad Hnilcom po pramene. Vápenský potok - 4-3100-4-2

Veľká Biela Voda č. 2

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3130-4-2

Čiastkové povodie potoka Veľká Biela Voda od lesovne Sokol po pramene. Veľká Biela Voda č. 2 - 4-3130-4-2

Veľký Hutný potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3150-4-2

Veľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene. Veľký Hutný potok - 4-3150-4-2

VN Beliansky č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3190-5-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 1 - 4-3190-5-2

VN Beliansky č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3200-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 2 - 4-3200-4-2

VN Giraltovce

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3360-1-2

Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce. VN Giraltovce - 4-3360-1-2

VN Hrčel

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3380-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Hrčel. VN Hrčel - 4-3380-1-2

VN Klauz

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3460-4-2

Vodná plocha nádrže v Bielopotockej doline. VN Klauz - 4-3460-4-2

VN Letisko

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3540-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Poprad. VN Letisko - 4-3540-4-2