Hagánsky potok

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0500-4-2

Hagánsky potok od ústia pod mestom Svit po hranice TANAPu. Hagánsky potok - 4-0500-4-2

Hankovský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0510-4-2

Hankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene. Hankovský potok - 4-0510-4-2

Hardinský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0520-4-2

Hardinský potok od ústia do VN Nokle po pramene. Hardinský potok - 4-0520-4-2

Hlinica

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0540-4-2

Potok Hlinica od ústia v Spišskej Novej Vsi po pramene. Hlinica - 4-0540-4-2

Hnilec č. 5

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0590-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Hnilec č. 5 - 4-0590-4-2

Hnilec č. 6

Organizácia: LESY OZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0600-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od konca obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa po pramene. Hnilec č. 6 - 4-0600-4-2

VN Letisko

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3540-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Poprad. VN Letisko - 4-3540-4-2

VN Marhaň č. 1

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3580-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Marhaň. VN Marhaň č. 1 - 4-3580-1-2

VN Mlynčeky I., II.

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 7 ha

Číslo: 4-3600-1-2

Vodná plocha nádrží pri obci Mlynčeky. VN Mlynčeky I., II. - 4-3600-1-2

VN Rakovec

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Michalovce

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3720-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Rakovec nad Ondavou. VN Rakovec - 4-3720-1-2