Kamenný potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0960-4-2

Kamenný potok od ústia po pramene. Kamenný potok - 4-0960-4-2

Klčovský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0990-4-2

Klčovský potok od ústia po pramene mimo VN Klčov. Klčovský potok - 4-0990-4-2

Kobeliarsky potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1000-4-2

Kobeliarsky potok od ústia po pramene a potoky Gampelský, Pališovský, Ždiarsky a Vlachovský od ústia po pramene. Kobeliarsky potok - 4-1000-4-2

Kobylnický potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1010-4-2

Kobylnický potok od ústia pri osade Tarbaj po pramene. Kobylnický potok - 4-1010-4-2

Kolačkovský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1030-4-2

Kolačkovský potok od ústia po hranice VO nad o. Kolačkov. Kolačkovský potok č. 1 - 4-1030-4-2

Kopagrund

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1060-4-2

Potok Kopagrund od ústia po pramene. Kopagrund - 4-1060-4-2

Koprivnický potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1070-4-2

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene. Koprivnický potok - 4-1070-4-2

Korytník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1080-4-2

Potok Korytník od ústia po pramene. Korytník - 4-1080-4-2

Krčmársky potok

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1090-4-2

Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene. Krčmársky potok - 4-1090-4-2

Kukovský potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1110-1-2

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene. Kukovský potok - 4-1110-1-2