VN Za Hurou č. 3

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-4010-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišské Vlachy. VN Za Hurou č. 3 - 4-4010-4-2

Vyška

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4160-4-2

Potok Vyška od ústia po pramene. Vyška - 4-4160-4-2

Záhorský potok

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Sp. N. Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4180-4-2

Záhorský potok od ústia po pramene a potoky Zlatník, Slatvinka a Jaseňovec od ústia po pramene. Záhorský potok - 4-4180-4-2

Zamutovský potok

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4190-4-2

Zamutovský potok od ústia pri obci Čaklov po pramene. Zamutovský potok - 4-4190-4-2

Zlatná

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4220-4-2

Potok Zlatná od ústia po pramene, mimo VN Zlatná. Zlatná - 4-4220-4-2

Zlatnícky potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4230-4-2

Zlatnícky potok od ústia po pramene. Zlatnícky potok - 4-4230-4-2

Žakarovský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4240-4-2

Žakarovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene. Žakarovský potok - 4-4240-4-2

Banský potok (gelnica)

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0020-4-2

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene. Banský potok (gelnica) - 4-0020-4-2

Hromovec

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0720-4-2

Potok Hromovec od ústia pri obci Hromoš po pramene a Kozelecký potok od ústia po pramene. Hromovec - 4-0720-4-2

Hrubša

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0730-4-2

Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene. Hrubša - 4-0730-4-2