Vrbička

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6020-4-2

Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany po pramene. Vrbička - 3-6020-4-2

Vyvieranica

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6100-4-2

Potok Vyvieranica od ústia do Hrona v obci Medzibrod po vyvieračku. Vyvieranica - 3-6100-4-2

Zápotočie

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6110-4-2

Potok Zápotočie (Folkušovský potok) od ústia do Blatnického potoka po pramene. Zápotočie - 3-6110-4-2

Zdrže Petrovička

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6140-1-2

Vodná plocha sústavy zdrží na Petrovickom potoku v meste Bytča. Zdrže Petrovička - 3-6140-1-2

Zlatný potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6160-4-2

Zlatný potok od ústia do VN Žilina v osade Zlatné po pramene. Zlatný potok - 3-6160-4-2

Banský potok (gelnica)

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0020-4-2

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene. Banský potok (gelnica) - 4-0020-4-2

Bicír

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0080-4-2

Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene. Bicír - 4-0080-4-2

Biela č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0091-4-2

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline. Biela č. 2 - 4-0091-4-2

Biela č. 4

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0093-4-2

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v o. Ždiar po pramene a Ždiarsky p. od ústia po pramene. Biela č. 4 - 4-0093-4-2

Biela voda (SNV)

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0110-4-2

Biela voda od ústia po pramene. Biela voda (SNV) - 4-0110-4-2