Lutilský potok

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2130-4-1

Čiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády Hrona v Žiari nad Hronom po pramene vrátane prítokov. Lutilský potok - 3-2130-4-1

Malachovský potok

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2150-4-1

Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi. Malachovský potok - 3-2150-4-1

Maštinský potok

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2230-4-2

Maštinský potok od ústia do potoka Suchá po pramene, mimo VN Ožďany. Maštinský potok - 3-2230-4-2

Mokráň

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2290-4-1

Mokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene. Mokráň - 3-2290-4-1

Bacúšsky potok

Organizácia: LESY OZ Beňuš

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0010-4-1

Bacúšsky potok od ústia do Hrona po pramene. Bacúšsky potok - 3-0010-4-1

Banský potok (lučenec)

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0020-4-1

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene. Banský potok (lučenec) - 3-0020-4-1

Bebrava (Krupina)

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0030-4-1

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene (mimo VN Krupina). Bebrava (Krupina) - 3-0030-4-1

Belujský potok

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0060-4-1

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene. Belujský potok - 3-0060-4-1

Bieň

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0150-4-1

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene. Bieň - 3-0150-4-1

VN Hnusno 1

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5050-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota. VN Hnusno 1 - 3-5050-1-1